‘ЖИЛИЩНА СГРАДА_О’ 

Тип: Жилищна сграда
Площ: 650кв.м.
Проект: 2020г.
Етап: Строителство
Клиент: частен

 

Строител:

 

Основен проблем при инвестиционното проектиране е лошият баланс между жилищни и обществени части. Основен проблем е отсъствието на голяма част от ежедневната динамика, социални и физиологични нужди в една среда, проблем който може да бъде решен или породен от архитектурно решение.

 

Макар и с основна жилищна функция 1/3 от сградата е в смисъла си обществена. След проучване на квартала и зоните в съседство на имота се взема решение на полуподземното ниво да се помести малка тренировъчна зала, а на ниво улица, с изцяло остъклен южен фронт, е предвидено място за търговска площ.

‘ЖИЛИЩНА СГРАДА_О’ 

Тип: Жилищна сграда
Площ: 650кв.м.
Проект: 2020г.
Етап: Строителство
Клиент: частен

 

Строител:

 

Основен проблем при инвестиционното проектиране е лошият баланс между жилищни и обществени части. Основен проблем е отсъствието на голяма част от ежедневната динамика, социални и физиологични нужди в една среда, проблем който може да бъде решен или породен от архитектурно решение.

 

Макар и с основна жилищна функция 1/3 от сградата е в смисъла си обществена. След проучване на квартала и зоните в съседство на имота се взема решение на полуподземното ниво да се помести малка тренировъчна зала, а на ниво улица, с изцяло остъклен южен фронт, е предвидено място за търговска площ.

1653834702094 copy2

Обликът на сградата преследва балансът между съвременна визия и контекста на средата. Характерът на застрояване в тази част на квартала е формиран изцяло с ниско строителство. Разнообразието и идентичността на всеки имот и всяка къща може да се прочете и в сградата, изградена от три съставни обема, всеки от които в свой стил, усещане и третиране. Черният обем помещава обществената част на сградата. Френските остъкляванея на търговската зона потъват под нивото на улицата към сутерена и завършват в богато озеленен английски двор. Върху черния обем стъпват двата жилищни съответно в сиво и в бледо зелено. Характерни за сивия са ефирните балконите от перфорирана ламарина, а за зеления ажурните стрехи с дървена обшивка и цветарници, които внасят уют и топлина. Внимателно поднесен детайлът по фасадата формира контакта между човешкия мащаб и сградата, усещане с особена важност, което често остава на заден план при по-големи сгради.

 

Обликът на сградата преследва балансът между съвременна визия и контекста на средата. Характерът на застрояване в тази част на квартала е формиран изцяло с ниско строителство. Разнообразието и идентичността на всеки имот и всяка къща може да се прочете и в сградата, изградена от три съставни обема, всеки от които в свой стил, усещане и третиране. Черният обем помещава обществената част на сградата. Френските остъкляванея на търговската зона потъват под нивото на улицата към сутерена и завършват в богато озеленен английски двор. Върху черния обем стъпват двата жилищни съответно в сиво и в бледо зелено. Характерни за сивия са ефирните балконите от перфорирана ламарина, а за зеления ажурните стрехи с дървена обшивка и цветарници, които внасят уют и топлина. Внимателно поднесен детайлът по фасадата формира контакта между човешкия мащаб и сградата, усещане с особена важност, което често остава на заден план при по-големи сгради.

Жилищната зона се състои от три двустайни и един тристаен апартамент, всеки от които е с югоизточно или югозападно изложение. Дневната на тристайния апартамент е изпълнена с двойна височина и покривно остъкление, а компактно стълбище отвежда към третата стая с панорамна гледка и покривна тераса.