AnyColor е архитектурно студио базирано в София, България, основано от Боян Стоянов и Лиляна Тодорова през 2020.

Средата, която дефинираме е вдъхновена от природата в различните ѝ проявления. Стремим се винаги подходът ни да е цялостен, като гледаме на архитектура, ландшафт и интериор като едно цяло, без отчетлива граница помежду им.

Крайният продукт е винаги различен и вдъхновен от контекста. Проектите, които създаваме са фокусирани върху човека, така че да бъдат създадени здравословни и хармонични условия, които да провокират общуване.

Правилната реализация на архитектурния проект в конкретния контекст е ключова за художествената цялост на крайния продукт, затова строителството и изпълнението са неизменима част от работата ни.

Да наблюдаваме живота в завършената от нас среда е най-важният резултат, който преследваме, затова вярваме, че архитектурата може да служи като инструмент за социална промяна.

AnyColor е архитектурно студио базирано в София, България, основано от Боян Стоянов и Лиляна Тодорова през 2020.

Средата, която дефинираме е вдъхновена от природата в различните ѝ проявления. Стремим се винаги подходът ни да е цялостен, като гледаме на архитектура, ландшафт и интериор като едно цяло, без отчетлива граница помежду им.

Крайният продукт е винаги различен и вдъхновен от контекста. Проектите, които създаваме са фокусирани върху човека, така че да бъдат създадени здравословни и хармонични условия, които да провокират общуване.

Правилната реализация на архитектурния проект в конкретния контекст е ключова за художествената цялост на крайния продукт, затова строителството и изпълнението са неизменима част от работата ни.

Да наблюдаваме живота в завършената от нас среда е най-важният резултат, който преследваме, затова вярваме, че архитектурата може да служи като инструмент за социална промяна.а