‘ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА_Ж’ 

Тип: Еднофамилна къща
Площ: 350кв.м.
Проект: 2022
Фаза: Идеен Проект
Клиент: частен

Изпълнител:

Къщата е раположена в Железница,  планинско село  в източните склонове на Витоша. Прилежащият терен е с денивелация  в посока север-юг от приблизително 3.5м. Северната, по-висока част на парцела, граничи с обслужващата го улица и там са организирани главният пешеходен и автомобилен подход към имота. От нивото на улицата е достъпно второто ниво на сградата. До пъврото ниво е изграден достъп чрез външни стълби. Стръмният терен е овладян и структуриран с помощта на подпорни стени от бетон. Къщата е ситуирана в западната част на имота с допълващо застрояване – гараж от северната страна, достигащ до имотната граница.

‘ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА_Ж’ 

Тип: Еднофамилна къща
Площ: 350кв.м.
Проект: 2022
Фаза: Идеен Проект
Клиент: частен

Изпълнител:

Къщата е раположена в Железница,  планинско село  в източните склонове на Витоша. Прилежащият терен е с денивелация  в посока север-юг от приблизително 3.5м. Северната, по-висока част на парцела, граничи с обслужващата го улица и там са организирани главният пешеходен и автомобилен подход към имота. От нивото на улицата е достъпно второто ниво на сградата. До пъврото ниво е изграден достъп чрез външни стълби. Стръмният терен е овладян и структуриран с помощта на подпорни стени от бетон. Къщата е ситуирана в западната част на имота с допълващо застрояване – гараж от северната страна, достигащ до имотната граница.

На нивото на улицата (кота +3.32) са разположени две спални с южно излонение и една главна – с южно и източно, както и две бани. От описаният етаж има и вътрешна връзка към гаража. До долното ниво се стига по двураменна стълба, която отвежда в центъра на основното пространство на долното ниво.

На първо ниво (кота 0.00) са разположени дневна с кухня и трапезария, от които има достъп до двора, покрит частично с декинг. На това ниво се разполагат и една спалня с източно изложение, гледаща към вътрешния двор, както и баня и техническо помещение със склад. Обратна връзка с горното ниво и входа към парцела отвън е организирана през декинг зоната.

На нивото на улицата (кота +3.32) са разположени две спални с южно излонение и една главна – с южно и източно, както и две бани. От описаният етаж има и вътрешна връзка към гаража. До долното ниво се стига по двураменна стълба, която отвежда в центъра на основното пространство на долното ниво.

На първо ниво (кота 0.00) са разположени дневна с кухня и трапезария, от които има достъп до двора, покрит частично с декинг. На това ниво се разполагат и една спалня с източно изложение, гледаща към вътрешния двор, както и баня и техническо помещение със склад. Обратна връзка с горното ниво и входа към парцела отвън е организирана през декинг зоната.

Къщата е развита на два етажа, като вторият излиза еркерно над първия. От нивото на улицата се възприема главно вторият етаж и допълващото застрояване, като първият остава до голяма степен скрит заради особеностите на терена. Двата етажа са разграничени и чрез използваните за тях облицовъчни материали. Покривът е едноскатен, падащ към улицата, без стрехи, с изключение на северната част, където образува малък навес над главния вход към сградата. Обемът на гаража е решен като естествено продължение на западната фасада.

Къщата е развита на два етажа, като вторият излиза еркерно над първия. От нивото на улицата се възприема главно вторият етаж и допълващото застрояване, като първият остава до голяма степен скрит заради особеностите на терена. Двата етажа са разграничени и чрез използваните за тях облицовъчни материали. Покривът е едноскатен, падащ към улицата, без стрехи, с изключение на северната част, където образува малък навес над главния вход към сградата. Обемът на гаража е решен като естествено продължение на западната фасада.

Обемите са с пробиви и предлагат визуални връзки главно към южната и източната част на имота с изключение на прозорците към английския двор на първи етаж, който се явява под нивото на улицата. На второ ниво отворите са обединени визуално чрез смяна на материала и архитектурен детайл, поставящ ги в друга равнина спрямо тази на фасадта.

16 copy

Характерна за интериора е спокойната, умерена цветова палитра от земни тонове и екрю. Тя се допълва от контраста „черно и бяло“, а именно присъствието на графитени ламелни мебели и ламперии до бели тавани и подови настилки от бял мрамор. Богатство и разнообразие в палитрата материали е внесено и с активното присъствие на черен мрамор и тониран дъб.

5 copy
16 copy
5 copy

Характерна за интериора е спокойната, умерена цветова палитра от земни тонове и екрю. Тя се допълва от контраста „черно и бяло“, а именно присъствието на графитени ламелни мебели и ламперии до бели тавани и подови настилки от бял мрамор. Богатство и разнообразие в палитрата материали е внесено и с активното присъствие на черен мрамор и тониран дъб.

Дължината на основното пространство е подчерната с линейните осветителни магнитни шини, които обвързват таваните и стените. Южната външна стена разкрива гледка към планинските склонове, в интериора тя е рамкирана с черните дограми, чиито фронт и дължина е акцентирана с флуиден окачен таван.

Дължината на основното пространство е подчерната с линейните осветителни магнитни шини, които обвързват таваните и стените. Южната външна стена разкрива гледка към планинските склонове, в интериора тя е рамкирана с черните дограми, чиито фронт и дължина е акцентирана с флуиден окачен таван.

На горното ниво са разположени основната и детските спални. Характерни за родителската спалня са топлите тонове пепел от рози, ъонираното дърво и кафявите тъмни земни тонове, те са съчетани с общата за къщата настилка от бели мраморни плочи. В детските стаи водещи са присъствието на дърво и асиметричните композиции от осветителни тела върху стени и тавани със синьо-зелени нюанси.  

На горното ниво са разположени основната и детските спални. Характерни за родителската спалня са топлите тонове пепел от рози, ъонираното дърво и кафявите тъмни земни тонове, те са съчетани с общата за къщата настилка от бели мраморни плочи

В детските стаи водещи са присъствието на дърво и асиметричните композиции от осветителни тела върху стени и тавани със синьо-зелени нюанси.