ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА_С 

Тип:  еднофамилна къща
Площ : 520кв.м.
Проект: 2021г.
Етап: Строителство
Клиент: частен

 

 

 

Обширна тема в проектирането е отношението сграда – дворна част. В случая на еднофамилната къща значението на тази връзка нараства чувствително, причината за което е че човек прекарва основно деня си навън – работа, спорт, срещи с приятели, готвене са от заниманията, които се провеждат на открито, без значение от интериорната архитектурна среда.

 

Основно предизвикателство, предвид крайната за града локация на имота, вече с доминиращ вилен характер, беше да вместим обширната функционална програма в обем с разумен мащаб и усещане за еднофамилна къща. Постигнахме това с разделяне на сградата в няколко обема, които третираме с различен материал, тяхната конфигурация елиминира нуждите от допълващи покрити части, което на свой ред прави цялата намеса стегната и компактна.

Гаражната част, изградена от видим бетон е формована като един елемент заедно с огради и подпорни стени, върху нея конзолно стъпва едната жилищна зона. В третият елемент, с розов оттенък на мазилката, е ситуирана дневната и пешеходния подход към сградата. Общата входна зона е формирана като ниша в обема и е подчертана с озеленен кът към улицата. Тя ни извежда към стълбищната клетка, цялостно оформена с облицовка от стъклени тухли.

 

Директна връзка към двора от всички нива е осъществена чрез външни стълби от улицата и от етаж ‚две‘.

Белият обем в западната си част е изнесен напред на ниво 2, което дава възможност без допълнителни елементи да се оформи покрита веранда с лятна кухня.
Ландшафтния подход на западната част на двора, подобно на архитектурното третиране на сградата, се характеризира с контрастно отсичане. Северната част с басейна е композирана с настилка от чакъл и декоративни треви, докато южната половина е затревена и обрамчена с туи.

Покривът на розовия сегмент представлява озеленен кът прилежащ към горния апартамент и ориентиран към южния пейзаж на града. Акцент е стоманена конструкция с поликарбонат, която играе ролята на навес и същевременно прави връзка с озеленяването в парапетите.