‘ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА_М’ 

Тип – Еднофамилна жилищна сграда
Площ – 220кв.м.
Проект 2021г.
Етап – Строителство
Клиент – частен

Къщата е ситуирана на място с антична история и особено значение за Североизточна България –  Мадара и по-специално с гледка към Мадарските скали. Къщата е добър пример за проект с приоритет за лесно достъпна и широко разпознаваема строителна типология. Всички функции – интериорни, както и такива за покрити зони са поместени под един общ покрив, формирайки ясен и логичен архитектурен облик. Вниманието в детайлите са това което изкарва сградата от конвенционалните и типови решения.

 

Отвеждането на покривните води е проектирано на принципа на традиционна технология на оттичане по вериги. Те отвеждат водата в специални цветни кътове  със скрити дренажни тръби.

Големите френски остъклявания, ориентирани към двора, осъществяват интересен контакт между под и таван. Контактът им с под и таван прекъсва и фрагментира зидовете на външните стени, което формира приятен ритъм по протежението на източната фасада. Остъкляването препраща в любопитна преходна зона на ниво интериор, решена с естествена дървена настилка и дървено обшиване на покривния таван.