ПОКРИВНА ТЕРАСА_O 

Тип: Офис
Площ: 150кв.м.
Проект: 2019
Реализация: 2021
Клиент:
Ocado Technology
Снимки: Тодор Тодоров

Съвременният човек прекарва между 85-95% от ежедневието си в затворени пространства и между 8 до 10 часа пред екран.

Много важно за нас, като архитекти, е да рефлектираме върху тези явления. Такава възможност се оказа задачата ни да подобрим средата на външната част от офиса на клиентите ни ‘Ocado Technology Sofia’ – 150кв.м. тераса в центъра на София с панорамна гледка.

 

ПОКРИВНА ТЕРАСА_O 

Тип: Офис
Площ: 150кв.м.
Проект: 2019
Реализация: 2021
Клиент: 
Ocado Technology
Снимки: Тодор Тодоров

Съвременният човек прекарва между 85-95% от ежедневието си в затворени пространства и между 8 до 10 часа пред екран.

Много важно за нас, като архитекти, е да рефлектираме върху тези явления. Такава възможност се оказа задачата ни да подобрим средата на външната част от офиса на клиентите ни ‘Ocado Technology Sofia’ – 150кв.м. тераса в центъра на София с панорамна гледка.

Model
Model

Като IT компания, занимаваща се с иновации, фокусът на работата на Окадо е не само в техническата работа, но и в креативната. Креативното мислене има нужда постоянно да се стимулира и провокира, затова нашият дизайн преследва функционалност и ергономичност на средата.

 

Разпознаването на отличителния елемент в една среда е необходимост за изграждането на успешна дизайн концепция. В случая с терасата на Окадо, това е растерът, който съществуващата настилка образува. Квадратната мрежа, освен това, е и водещ елемент в работата на компанията. Комбинацията от двете, ни накара да фокусираме дизайна си именно в този елемент.

Засенчването е основен фокус на задачата, предвид желанието ни да направим терасата комфортна през всички часове на деня. Анкерирането към стоманобетонната плоча, поради технически причини, не е възможно, съответно окрепването на засенчванията трябва да се реши на принципа на затежаване с баластни елементи.

 

В проекта са поместени пет триъгълни сенника, чиито основи, изпълняват функцията на тежести, подсигуряват  конструкцията при лоши метерологични условия и едновременно служат като цветарници. Основите, като група от елементи, формират кътове за рекреация с по уединени или по-социални зони.

All 59 steel elements are assembled from folded and welded 3mm thick sheets. Later on, they are powder-coated which protects them in external conditions. The color of the steel units matches the grey tiles in order to blend with the surroundings and continue the grid system in the third dimension as extrusions. Keeping the elements neutral allows the greenery to overcome the landscape and stand out. 

Plant selection includes a huge variety of ornamental grasses, evergreens, bushes, lavender, and other herbs. The other accent is the timber beams, again a natural material. They enrichen the scene with their diversity in height and function. The same size is used for table legs as well as for the shadings and hammocks columns.

Композицията е съставена от 59 елемента, всеки от които с габаритен размер в план 60х60см – като растера на съществуващата настилка. Те са изработени от 3мм дебела ламарина, сгъната и заварена в съответната форма и размер. За да се предпазят от корозия и да добият по-приятен вид, елементите са подложени на прахово боядисване. Цветът на модулите е сив, същия като облицовката на сградата. Запазвайки металните елементи неутрални, даваме възможност  на зеленината да бъде основен фокус на терасата. Селекцията от растителни видове включва широка гама от декоративни треви, вечнозелени храсти и билки.

Друг акцент са слепените дървени греди, отново естествен материал,  който внася повече уют. Те служат за крака на маси, стойки за хамаци и колони на сенници. Гредите, както и металните кашпи са с различна височина. Формира се ритъм, който допринася за натуралното усещане на цялата намеса.

Проектът е от редките случаи, в които ние, като архитекти, не създаваме сграда или интериорна среда. Професиите на новия свят, новите мерки за здравоопазване и промените в лайфстайла на хората налагат нови нужди. Фокусът ни се измества. Ние разглеждаме този проект като „power-nap” място или микро паркова среда, място където човек може да презареди и да се освежи от други дейности по различен и здравословен начин.

Проектът е от редките случаи, в които ние, като архитекти, не създаваме сграда или интериорна среда. Професиите на новия свят, новите мерки за здравоопазване и промените в лайфстайла на хората налагат нови нужди. Фокусът ни се измества. Ние разглеждаме този проект като „power-nap” място или микро паркова среда, място където човек може да презареди и да се освежи от други дейности по различен и здравословен начин.