‘РЕСТАВРАЦИЯ_П’ 

Тип: реставрация на къща
Площ – 90кв.м.
Проект 2019г.
Етап – Строителство

Реставрацията на къща, изградена от материал, заменен и забравен от съвременното строителство отправя предизвикателство и провокира много интерес. Особено когато това е материал, с който днес все по-активно се експериментира, заради 100% екологичното му поведение.  В случая това е кирпичът –  вид непечена тухла, която се прави от глинапясък и вода, с добавка на армиращ органичен материал като слама.

Сградата се намира в с. Петково, Елин Пелин. С първите си наблюдения и проучвателни дейности на мястото установихме, че съществуващите постройки (къща и плевня) са изключително правилно ситуирани в имота, имат функционални и пространствени качества, добро конструктивно състояние и съответно стойност на архитектурно и културно наследство. Така се формира концепцията за реставрация, експониране на старата строителна типология, но и адаптация към съвременните разбирания и критерии за обитаване и комфорт.

Оригиналното разпределение на къщата е характерно за времето си, за разбиранията, динамиката и начина на живот на село в България през 1924г. Къщата е разделена на 5 малки стаи. Вестибюл, спални и кухня, тоалетната е външна. Функционалното преосмисляне се състои в обединяване на 4 от стаите в едно общо пространство, което частично може да се затвори чрез плъзгащи врати. Обособена е баня с тоалетна в североизточния край, а пристройка с функция на преддверие, добавена на по-късен етап се премахва. На нейно място се изгражда зимна градина с преходна връзка към пространството пред къщата.

Оригиналното разпределение на къщата е характерно за времето си, за разбиранията, динамиката и начина на живот на село в България през 1924г. Къщата е разделена на 5 малки стаи. Вестибюл, спални и кухня, тоалетната е външна. Функционалното преосмисляне се състои в обединяване на 4 от стаите в едно общо пространство, което частично може да се затвори чрез плъзгащи врати. Обособена е баня с тоалетна в североизточния край, а пристройка с функция на преддверие, добавена на по-късен етап се премахва. На нейно място се изгражда зимна градина с преходна връзка към пространството пред къщата.

Цялостна реконструкция на покрива, стоманено укрепване в подземното ниво, подмяна на изгнили греди, подмяна на подова конструкция, изграждане на подово отопление, изграждане на нови стълби- подход към подземната част и към покривната, нова конструкция на таваните и цялостно топлоизолиране, това са част от дейностите – извършени или предстоящи.

По време на разрушителните дейности на каратаваните видяхме оригиналните дървени греди използвани за конструкцията, и сметнахме че ще е погрешно да бъдат затворени отново по най-разпространения метод. Дизайнът на интериора в сграда с толкова нестандартни за днешното времето структурни решения и материали не се нуждае от допълнителни декорации или обличания. Концепцията, която следваме е да извадим на показ характерното в тази строителна типология, а именно кирпичените стени и дървената конструкция. Следвайки тази идея разработваме детайл на модулни елементи, които да дублират старата конструкция с нова отгоре. Модулите представляват касети от дървена рамка с дъно от гипсокартон и топлоизолация отвътре. Цялостно изведен детайлът изгражда визуалната идентичност на проекта и играе ролята на свързващо звено между старото и новото.

Успешното съчетание и баланс между автентичните материали и структура със съвременните разбирания за задоволяваща композиционно, визуално и технологично среда дава резултат, който не може да се достигне при други условия. Резултат, който ни кара да поставим под въпрос кое архитектурно наследство трябва да рушим и кое трябва да запазим.