‘УЧЕБЕН СТЕМ ЦЕНТЪР_Ш2’ 

Тип – интериорна реновация на училище
Площ – 520кв.м.
Проект 2023г.

Проектът е разработка за реновация на етаж от общинско училище с направление в селско стопанство и хранителни технологии в гр. Шумен. Сгадата е типова, характерна за социалистическия период, през който е построена. Комплексният сюжет на ползване на учебните зали се явява в контраст с тяхното оригинално разпределение и планировка.

 

‘УЧЕБЕН СТЕМ ЦЕНТЪР_Ш2’ 

Тип – интериорна реновация на училище
Площ – 520кв.м.
Проект 2023г.

Проектът е разработка за реновация на етаж от общинско училище с направление в селско стопанство и хранителни технологии в гр. Шумен. Сгадата е типова, характерна за социалистическия период, през който е построена. Комплексният сюжет на ползване на учебните зали се явява в контраст с тяхното оригинално разпределение и планировка.

 

Програмата се разпростира върху пет кабинета с южно изложение, на един етаж, свързани с коридор по цялото протежение на северната фасада. Темите които учебните кабинети представят са агроекология, хранителни технологии, пътуване, туризъм и природни науки.

Цветен акцент в стаите е интегриран с подчертаване в розов тон на хоризонталните конструктивни елементи. В окачена конструкция под тях е инсталиран лед, който индиректно осветява. В комбинация с него сме осигурили серия преконфигурирани настолни лампи като част от системата.

Класическите подиумни бариери в зоната на дъската са премахнати с цел повече гъвкавост и по-голяма възможност за преконфигуриране. Запазен е масивния паркет във всички класни стаи, както и мозайката и автентичните стенописи в коридора.

 

С предложението си имахме за цел да изведем палитра от изразни средства (модулни решения), които училищното ръководство индивидуално да организира в зависимост от нуждите за всяко от занятията.

Всеки от елементите е с еднакви габаритни размери, като по късата страна на всяка от стайте се побират четири поръкови модулни изделия. Разработките предлагат кът за идивидуална работа, кът с меко сядане, гардеробно, подвижна дъска и др. Също така има и специализирани модули проектирани за нуждите на лабораториите.

Всеки от елементите е с еднакви габаритни размери, като по късата страна на всяка от стайте се побират четири поръкови модулни изделия. Разработките предлагат кът за идивидуална работа, кът с меко сядане, гардеробно, подвижна дъска и др. Също така има и специализирани модули проектирани за нуждите на лабораториите.

Кабинет н.35 е с фиксирана конфигурация, там се предвижда обща лабораторна маса, разположена в центъра на залата. Всички ученици сядат около работния плот с височина 90см, а за учителя е предвиден подиум, като работното му място се явява на по-високо ниво в централната ос на масата.